گل و خار

 غنچه از خواب پرید                                  و گلی تازه به دنیا آمد                                                            خار خندید و به گل گفت سلام                                                                   ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 53 بازدید
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
1 پست